IMDB - Redesigned

Mockup van het IMDB redesign

Contributors: R. Aapola, V. Lange

De Internet Movie Database (IMDb) is een van de grootste verzamelingen van films en series online. Uit ons initiële onderzoek bleek dat de website op het gebied van gebruiksvriendelijkheid verbeterd kon worden. Om de meest belangrijke usability-problemen in kaart te brengen zijn er verschillende analyses uitgevoerd.

Door het gebruik van methodes zoals heuristic evaluation en cognitive walkthrough werden de problemen geïnventariseerd. De focus van het nieuwe design is het zoeken van informatie en inspiratie in de database.

Voorbeeld detailpagina van acteur op IMDb
Ontwerp van de Events & Showtimes sectie

Het nieuwe layout is gestroomlijnd en het leidt de gebruiker niet af tijdens het browsen van de website. De zoekfunctie krijgt in het redesign de hoogste prioriteit, met nieuwe functies zoals het zoeken met behulp van beschrijvingen van films, acteurs en series.

In drie iteraties werd het design getest met de potentiele gebruikers; van een low-fidelity paper prototype tot een werkend high-fidelity prototype.

Schets van ontwerp filmpagina Foto van cardsorting